EUROPEJSKIE FORUM MŁODYCH

EUROPEJSKIE FORUM MŁODYCH

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 15.06.2018 10:00

zakończona

Opis wydarzenia
EUROPEJSKIE FORUM MŁODYCH

Data: 15 czerwca 2018 (piątek)
 
Miejsce: Aula Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała J. Bema, ul. M. Kopernika 5, Pszczyna

Czas trwania: 10.00 – 15.00

RAMOWY PROGRAM

 9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników i uczestniczek.

Część 1. Dobre praktyki we wspieraniu rozwoju kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych młodzieży.  

10.00 – 11.30 

Podsumowanie projektu „Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe!!!” , dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020).

Prowadzenie: Artur Wojciech, Koordynator projektu.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie od lat realizuje liczne projekty międzynarodowe, których głównym celem jest zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności zarówno przez uczniów, jak i kadrę nauczycielską. W ramach swojej działalności „Samochodówka” stara się umożliwiać uczniom wyjazdy na staże zagraniczne ze względu na przekonanie, że wnoszą one bardzo dużo w rozwój młodego człowieka i zwiększają jego szanse na lepszy start w dorosłe, nie tylko zawodowe, życie. Udział w stażach pozwala na poszerzenie horyzontów nie tylko zawodowych, ale również społecznych i językowych. Zwiększaotwartość na społeczeństwo europejskie a także pozwala inaczej, szerzej, pojmować zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie. Rozwija umiejętności, poszerza postrzeganie kwestii zawodowych, podnosi otwartość  na zmiany i umiejętności radzenia  sobie w nowych sytuacjach - szczególnie związanych ze zmianą kraju zamieszkania. Udział w stażach zagranicznych wpływa też korzystnie na budowanie relacji w grupie rówieśniczej i pracowniczej.Zapraszamy na spotkanie z uczestnikami i organizatorami staży zagranicznych zrealizowanych przez pszczyńską „Samochodówkę”.

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

Część 2. MyEU: Portal młodych mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej.

12.00 – 12.45 

Podsumowanie i prezentacja wyników badań dotyczących doświadczeń i potrzeb osób młodych w zakresie korzystania z praw   z obywatelstwa Unii Europejskiej podczas pobytu za granicą w celu studiowania/realizowania staży/wolontariatu/pracy. Badania zrealizowano w okresie marzec – czerwiec 2018 r. w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech.

Prowadzenie: Jerzy Kraus, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

12.45 – 15.00

Warsztat Europa Café. Wypracowanie rekomendacji dla planowanego MyEU Portal, mającego na celu wsparcie młodych mobilnych w Unii Europejskiej.

Prowadzenie: Rafał Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Głównym wyzwaniem, adresowanym przez projekt „MyEU”, jest niski poziom zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, zamieszkujących w krajach UE innych niż kraj ich pochodzenia, w życiu politycznym, społecznym i demokratycznym ich krajów goszczących. Wyzwanie to jest szczególnie istotne w grupie osób młodych.
Główna grupa docelowa MyEU to właśnie osoby młode (w wieku 18 – 35 lat) już zamieszkujące poza granicami kraju pochodzenia lub planujący wyjechać (w celu zamieszkania/ podjęcia studiów/ pracy/ wolontariatu/ szkolenia zawodowego) w innym kraju europejskim.

Efektem realizacji projektu będzie MyEU Portal, którego celem jest:
Uporządkowanie i zebranie w jednym miejscu (pod jednym adresem internetowym) europejskich zasobów informacji na temat praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej zamieszkujących w kraju innym niż kraj pochodzenia tak, by stały się powszechnie dostępne i użyteczne.
Zapraszamy do wspólnego wypracowania rekomendacji dotyczących zawartości i formy tego portalu.

15.00 – 15.30

Lunch

15.30

Dla zainteresowanych: Zwiedzanie starówki pszczyńskiej z przewodnikiem.
(Zwiedzanie odbędzie się pod warunkiem zebrania min. 10 – osobowej grupy zainteresowanych)


Europejskie Forum Młodych realizowane jest we współpracy realizatorów dwóch projektów europejskich: Projektu pt. „Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe!!!”  dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020) oraz projektu “MyEU. Portal młodych mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej”, dofinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Rights, Equality, Citizenship (2014 – 2020).


Realizatorzy Europejskiego Forum Młodych:

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 
im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Współfinansowanie: 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Rights,  Equality and Citizenship (2014-2020)

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 15.06.2018 10:00
Zakończenie: 15.06.2018 15:00

Zespołu Szkół nr 1 im. Generała J. Bema, ul. M. Kopernika 5, 43-200 Pszczyna

Strona rejestracji:
https://europejskie-forum-mlodych.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała

faie@fundacjaaie.eu
511551439
Pokaż mapę...